20 doanh nghiệp xuất sắc đoạt Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế

Dưới sự bảo trợ của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương, Ban Thi đua khen thưởng TW; Báo Đại biểu nhân dân đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế tổ chức bình chọn và trao tặng Giải thưởng Hội nhập kinh tế quốc tế lần II – 2010.

Sau 5 tháng triển khai chương trình, với 455 hồ sơ đăng ký tham dự từ các doanh nghiệp và doanh nhân trên cả nước, thuộc 3 nhóm ngành hàng chính là: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 81 doanh nghiệp và 53 doanh nhân tiêu biểu nhận chứng nhận của Thứ trưởng Bộ Công Thương và 20 doanh nghiệp tiêu biểu hội nhập kinh tế quốc tế nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Công ty Thanh Thành Đạt vinh dự được Ban tổ chức chương trình bình chọn vào tốp 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất cả nước có thành tích tiêu biểu trong quá trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế lần thứ 2 năm 2010, và được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen.

Leave a Comment