Giải thưởng Hội nhập kinh tế quốc tế : Trao niềm tin vào doanh nghiệp

Giải thưởng Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh, tăng tự tin cho các doanh nghiệp hội nhập.

Giải thưởng là sự ghi nhận những thành tích của các DN XNK đã có đóng góp to lớn vào công cuộc hội nhập kinh tế, thúc đẩy thương mại quốc tế

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN – TS Đoàn Duy Khương khẳng định: 15 năm gia nhập ASEAN tuy chưa phải là dài nhưng các DN VN đã và đang ngày càng vững vàng phát triển. TS Khương cũng cho biết, năm 2010, là năm đầu tiên VN đóng vai trò Chủ tịch ASEAN. Chính vì vậy, giải thưởng khẳng định và tôn vinh vai trò của cộng đồng DN VN trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 với các mục tiêu: xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất đồng nhất; một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao; có trình độ phát triển đồng đều và hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế thế giới.

Không chỉ có vậy, Giải thưởng là sự ghi nhận những thành tích của các DN XNK đã có đóng góp to lớn vào công cuộc hội nhập kinh tế, thúc đẩy thương mại quốc tế, ngăn chặn nhập siêu, đồng thời khẳng định tên tuổi thương hiệu DN và vị thế quốc gia. Qua giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ tập hợp các ý kiến của DN nhằm tháo gỡ những khó khăn trong các hoạt động thương mại quốc tế, đưa ra các sáng kiến giúp các nhà quản lý điều chỉnh chính sách cho phù hợp và tạo những cơ chế ưu đãi trong hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại quốc tế và đầu tư ra ngước ngoài.

 

Leave a Comment