Cồn thực phẩm

Cồn thực phẩm
Cồn thực phẩm chất lượng cao sản xuất từ tinh bột gạo, từ mật rỉ…

NHÀ  MÁY SẢN XUẤT CỒN RƯỢU XUÂN AN

Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:  039 826451  Fax:  039 826451

Ông Phạm Hồng Sâm: 0916.511 796

Leave a Comment