Công ty TNHH đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 10 nhà máy dăm gỗ xuất khẩu nằm ở các tỉnh từ Nam Định đến Quảng Bình. Tổng sản lượng của tất cả các nhà máy khoảng 120.000 đến 150.000BDMT/ tháng.

1. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Yên Bằng

2. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn

3. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn – Cơ sở 2

4. Chi nhánh nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Lễ Môn

5. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Cẩm Thủy

6. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện

7. Công ty nguyên liệu giấy Nghệ An

8. Chi nhánh nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phổ Hải

9. Nhà máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu Quảng Phú

10. Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng và xuất khẩu Kỳ Anh