Công ty TNHH nguyên liệu giấy Nghệ An

Địa chỉ: Khu C, khu công nghiệp Nam cấm, tỉnh Nghệ An

Hoạt động kinh doanh: Sản xuất, khai thác, chế biến mua bán nông, lâm, thuỷ, hải sản. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2900583189 ngày 18/05/2004