Nhà máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu Quảng Phú

Địa chỉ: Thôn Nam Lãnh, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Hoạt động kinh doanh: – Uơm cây giống, trồng và khai thác rừng trồng. Sản xuất, chế biến, mua bán gỗ dăm nguyên liệu giấy xuất khẩu.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2900191266-005 ngày 03/11/2011