Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn

Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, xã Tùng Lâm, khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Hoạt động kinh doanh: Sản xuất, khai thác, chế biến, mua bán nông, lâm, thuỷ sản. Trồng và khai thác rừng trồng

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2900491266-010 ngày 27/01/2010