Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy trồng rừng, khai thác chế biến lâm sản, khoáng sản, xây dựng, bất động sản và dịch vụ làm chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Không ngừng phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý cho xã hội. Chăm sóc và phát triển nguồn nhân lực cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung .