Mục tiêu trước mắt

Phát triển nhanh và bền vững cả về quy mô và chiều sâu các sản phẩm và dịch vụ chủ lực hiện có, tăng nhanh doanh thu và hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 đưa Công ty thành doanh nghiệp mạnh trong khu vực Miền Trung.

Chiến lược phát triển trung hạn

Phát triển nguồn nguyên liệu lâm sản, khoáng sản tại Nghệ An và Lào. Đấy mạnh phát triển các sản phẩm và dịch vụ truyền thống. Đầu tư xây dựng một số khu đô thị sinh thái, khu biệt thự cao cấp và khu nhà ở các loại.

Chiến lược phát triển dài hạn

Nâng cao những giá trị từ khai thác tài nguyên, nguyên liệu, phát triển đồng bộ và hợp lý từ nguồn nguyên liệu cho đến những sản phẩm cuối cùng. Lựa chọn và phát triển những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cạnh tranh, giá cả hợp lý phục vụ cho các nước trong khu vực. Thường xuyên chăm lo và phát triển nguồn nhân lực làm nòng cốt cho sự phát triển.