Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Yên Bằng

Địa chỉ: Khu Rặng Cậy, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Hoạt động kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Trồng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2900491266-012 ngày 07/07/2011