Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Cẩm Thủy

Địa chỉ: Trung Nghia Zone, Cam Chau village, Cam Thuy town, Thanh Hoa province, Vietnam

Hoạt động kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Trồng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2801832148 ngày 27/12/2012