Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng và xuất khẩu Kỳ Anh

Địa chỉ: Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Hoạt động kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Trồng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 2900491266-013 ngày 12/03/2012