Cảng biển Đông Hồi thuộc huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là khu cảng biển nằm trong khu công nghiệp Đông Hồi thuộc vùng trọng điểm kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ mà chính phủ đã phê duyệt. Với tổng diện tích là 318.5 ha gồm 8 khu cầu cảng, 1 khu điều hành, khu cây xanh và đất giao thông.

Được UBND tỉnh và các Sở ngành chấp thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2014, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 27221000089 cho công ty TNHH Thanh Thành Đạt đầu tư xây dựng và khai thác Bến cảng Thanh Thành Đạt thuộc cảng biển Đông Hồi phục vụ cho nhu cầu vận tải đường biển của các doanh nghiếpanr xuất tại các Khu công nghiệp Đông Hồi, Hoàng Mai, vùng Tây Bắc Nghệ An và khu vực Bắc trung Bộ. Với quy mô:

+ Diện tích xây dựng công trình và sân bãi sau bến cảng: 187.191 m2

+ Diện tích xây dựng bến cảng: 13.200 m2

+ Số cầu cảng trong Bến cảng: 02 cầu

+ Cỡ tàu ra vào trong bến có trọng tải ≤ 30.000 tấn