Nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng để sản xuất giống cấy lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ cho chương trình trồng rừng năng suất cao của tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Là cơ sở nuôi cấy mô có quy mô cây giống 2 triệu cây/năm.

Nâng cao phẩm chất di truyền, chọn được nhiều giống mới có năng xuất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và các điều kiện bất lợi; nâng cao tính phong phú về loài trong cơ cấu giống cây trồng rừng; nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống, nhất là phương pháp nhân giống sinh dưỡng.

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đầu tư Trung tâm sản xuất giống cây chất lượng cao Bắc Trung Bộ tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh chương, tỉnh Nghệ An. Với mục tiêu:

- Sản  xuất 2 triệu cây giống trồng rừng chất lượng cao (mô, hom, hạt)/năm

- Xây dựng 5,3ha vườn giống (thế hệ 1, thế hệ 1,5, thế hệ 2):

+ Vườn giống vô tính:

Ghép, hom: Để lấy hạt giống

Hom, mô: Vườn cây đầu dòng để cung cấp vật liệu sinh dưỡng

Mô, hom, ghép: Thiết lập ngân hàng dòng

- Vườn giống hữu tính: Để lấy hạt giống

- Thiết lập 0,35ha khu bảo tồn gen.

- Khảo nghiệm dòng 0,488ha.

- Thiết lập 0,354ha mô hình trình diễn để quảng bá và làm cơ sở mở rộng phát triển sản xuất.

- Trung tâm sẽ là đơn vị hạt nhân cung cấp vật liệu đầu dòng cho các vườn ươm vệ tinh sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.