THƯ NGỎ

Tầm nhìn

Không ngừng nỗ lực để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước về sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ nội thất.

Sứ mệnh

Với mục tiêu phát triển bền vững, công ty cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao đến khách hàng, đồng thời chia sẻ trách nhiệm về môi trường và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo, ý chí làm nên những giá trị mới

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIẢI THƯỞNG

Năm 2022
Chủ tịch nước trao tặng
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Năm 2016
Chủ tịch nước trao tặng
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Năm 2016 và 2020
Chính phủ tặng
CỜ ĐƠN VỊ THI ĐUA XUẤT SẮC

Năm 2012
Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen
tập thể Công ty TNHH Thanh Thành Đạt và
cá nhân Tổng giám đốc Trần Quang Luận

Từ 2002 – 2022
UBND tỉnh Nghệ An nhiều năm tặng bằng
khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động
xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư