• Số 34 đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Một trong những vai trò quan trọng của xuất khẩu Việt Nam là sản xuất chế biến gỗ. Việt Nam xuất khẩu sản phẩm gỗ đến 120 quốc gia, với doanh thu từ xuất khẩu đạt 9,3 tỷ USD. Đối tác nhập khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, cũng như Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Các doanh nghiệp chế biến gỗ chủ yếu nằm ở Miền Trung và Miền Nam của đất nước. Chỉ riêng một tỉnh phía Nam là Bình Dương đã có đến 200 công ty chế biến gỗ, trong đó có 64 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngành chế biến gỗ của Việt Nam phát triển chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, trong những năm gần đây, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất chế biến gỗ giao động khoảng 10% tổng khối lượng. Phần còn lại đều do các loại hình doanh nghiệp tư nhân khác nhau (bao gồm cả đầu tư trực tiếp từ vốn nước ngoài). Các doanh nghiệp nhà nước phần lớn đảm bảo cung cấp các sản phẩm gỗ và rừng phục vụ các mục tiêu chiến lược của nhà nước như trong lĩnh vực đóng tàu, xây dựng các cơ sở năng lượng, cơ sở quốc phòng và thực hiện các nguồn cung cấp xuất khẩu.

Thanh Thành Đạt cũng đón đầu xu thế đó, đầu tư dây chuyền 2 nhà máy MDF với tổng công suất 500 nghìn m3 sản phẩm/năm tại KCN Vũ Quang – Hà Tĩnh và KCN Tri Lễ – Anh Sơn – Nghệ An . Hiện tại, nhà máy MDF ở Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động và cho ra những sản phẩm đầu tiên.

Không gian nội thất