Công ty TNHH Thanh Thành Đạt công bố về chính sách lao động cốt lõi theo tiêu chuẩn FSC STD 40 004 V3.1

Thanh Thanh Dat Co., Ltd. announced The core labor policy according to FSC STD 40 004 V3.1 standard