Nguyên liệu sản xuất giấy chủ yếu được làm từ dăm gỗ. Dăm gỗ là sản phẩm được tạo ra từ quá trình băm các cây gỗ rừng trồng. Ngoài ra, dăm gỗ được sử dụng: làm chất đốt hoặc ván công nghiệp khác như ván dăm, ván MDF, HDF…

Công ty Thanh Thành Đạt hiện có hơn 20 nhà máy chế biến gỗ trải dài khắp các tỉnh Bắc Miền Trung, doanh thu hàng năm đạt gần 100 triệu Đô la, là lá cờ đầu trong việc tăng doanh thu và xuất khẩu của toàn Công ty. Dăm gỗ chủ yếu được xuất qua các cảng biển như: Cảng Nghi Sơn, cảng Cửa Lò, cảng Vũng Áng, cảng Cửa Việt, cảng Hòn La…