Phát huy tiềm năng, lợi thế về rừng, thời gian qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nỗ lực phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC gắn với chế biến sâu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy mạnh phát triển ngành chế biến gỗ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.