Trải qua 20 năm xây dựng hình thành và phát triển, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những yếu tố quan trọng để điều hành, quản trị công ty phải kể đến chính là xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách
vững mạnh. Luôn quan niệm cán bộ công nhân viên của công ty là tài sản giá trị nhất, văn hóa công ty hướng đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, tính sáng tạo cao và ý thức trau dồi năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy công ty luôn chú trọng, thực hiện tốt việc tổ chức học tập và triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động; hàng năm chọn lọc, kết nạp các đảng viên mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn trong doanh nghiệp, an ninh xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Công ty nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế, an sinh xã hội thông qua các chương trình, hoạt động ý nghĩa trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao, y tế, thiện nguyện… 20 năm qua, tinh thần nhân văn xuất phát từ tấm lòng nhân ái của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên đã dần lan tỏa trở thành tinh thần chung đặc trưng và đầy tự hào trong văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thanh Thành Đạt.