subBanner

Đào tạo lái xe

Đào tạo lái xe

Trung tâm đào tạo lái xe Cơ giới đường bộ – Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An hiện nay là một Công ty thành viên của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa phương tiện cơ giới đường bộ và đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, các khóa học lái xe

Với hơn 6.000 học viên được đào tạo mỗi năm và lưu lượng mỗi khóa đạt 1.356 học viên, Công ty CPVT ô tô Nghệ An tự hào là một trong những Trung tâm đào tạo lái xe hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

Các khoá đào tạo lái xe bao gồm:

- Mô tô hạng A1- Ô tô

- Hạng B1 số tự động, B1 số sàn, B2, C, Fc

- Nâng hạng giấy phép lái xe các loại.

Hiện tại Trung tâm có 01 Xưởng sửa chữa phương tiện cơ giới và 04 Cơ sở ghi danh, tuyển sinh với 02 Sân tập lái thuộc sở hữu của Trung tâm, bố trí các hình tập có kích thước đúng quy chuẩn, hợp lý để tập lái.