subBanner

Phát triển bền vững

Tuyên ngôn

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong tầm nhìn của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, đóng vai trò then chốt mọi quyết định kinh doanh và đầu tư của của chúng tôi. Là một Công ty đa ngành với định hướng phát triển toàn diện trong các lĩnh vực: Gỗ công nghiệp MDF, HDF, chế biến gỗ nội thất, cơ khí và kết cấu thép, xây dựng, vận tải hàng hải và đường bộ, nguyên liệu bột giấy, trung tâm giống cây trồng, trung tâm dạy nghề lái xe, bất động sản chúng tôi ý thức được tác động trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến người dân và các cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tôi thấu hiểu và liên tục nâng cao trách nhiệm xã hội của công ty, thông qua kiến tạo giá trị bền vững, hỗ trợ phát triển con người, bảo vệ môi trường, không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và trên toàn thế giới.

Cách tiếp cận

Môi trường và vận hành

Hỗ trợ cộng đồng

Nguồn nhân lực bền vững

Môi trường và vận hành

Thanh Thành Đạt luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững

Các nhà máy sản xuất của Thanh Thành Đạt đã áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng bền vững, công ty lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời vào quá trình sản xuất, vận hành nhà máy, góp phần đáng kể trong việc bảo vệ môi trường.

Tin tức nổi bật

Xem tất cả