subBanner

Nguyên Liệu Sản Xuất Giấy & Trồng Rừng

Nguyên Liệu Sản Xuất Giấy & Trồng Rừng

Sản xuất và xuất khẩu dăm gỗ là ngành truyền thống và cũng là lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của Công ty Thanh Thành Đạt. Khởi đầu bằng những nhà máy gần Trụ sở chính của Công ty như nhà máy Nguyên Liệu Giấy Nghệ An ở Khu Công nghiệp Nam Cấm, nhà máy Chế biến Gỗ Xuất khẩu và Trồng rừng Quỳnh Thiện ở Thị xã Hoàng Mai Nghệ An, đến nay Công ty tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư vào các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu trải dài từ Bắc vào Nam. Nhằm đảm bảo tính pháp lý và bền vững cho hoạt động khai thác và kinh doanh các mặt hàng lâm sản, Công ty Thanh Thành Đạt đã thực hiện đánh giá và có chứng chỉ FSC CW và FSC COC cho tất cả các đơn vị. Hiện nay, công ty đã có 27 nhà máy chế biến dăm gỗ và tiếp tục mở rộng quy mô các nhà máy, địa bàn hoạt động trong các năm tiếp theo. Sản lượng sản xuất và xuất khẩu đạt hơn 2 triệu tấn quy khô.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đã tập trung việc phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng. Công ty đầu tư vườn ươm giống rộng 5 ha ở Thanh Chương, hỗ trợ người trồng rừng nguồn giống tốt, cho sản lượng khai thác cao nhất. Bên cạnh đó, công ty sở hữu 2100 ha rừng trồng tại tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, công ty đã ký thoả thuận hợp tác với các Lâm trường, các chủ rừng trồng thu mua gỗ ổn định, lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung an toàn và bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh.